• Kokia valdzia - tokia mada
  • ICON GREEN
  • TAG GREEN

STEEL 1500

480 ml  22.5 cm  6.5 cm

MUG 528

90 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1515

300 ml  12.8 cm  9.0 cm

FOOD 146

700 ml  5.0 cm  16.0 cm

MUG 516

310 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1506

335 ml  17.6 cm  8.7 cm

FOOD 153

600 ml  18.0 cm  9.1 cm

STEEL 1518

420 ml  21.0 cm  6.5 cm

0 ml  10.0 cm  3.7 cm

0 ml  26.3 cm  8.6 cm

FOOD 94

600 ml  16.4 cm  11.5 cm

FOOD 149

1000 ml  6.5 cm  20.0 cm

STEEL 1501

600 ml  21.5 cm  7.0 cm

STEEL 1502

450 ml  22.5 cm  6.0 cm

MUG 515

300 ml  10.0 cm  11.0 cm

FOOD 158

1000 ml  20.5 cm  8.0 cm

FOOD 155

800 ml  16.0 cm  5.5 cm

FOOD 150

750 ml  5.5 cm  16.0 cm

STEEL 1526

500 ml  22.5 cm  6.3 cm

FOOD 154

1000 ml  19.1 cm  6.6 cm

STEEL 1512

1000 ml  30.5 cm  9.0 cm

STEEL 1517

650 ml  27.0 cm  7.3 cm

MUG 513

300 ml  11.0 cm  7.0 cm

STEEL 1528

500 ml  27.0 cm  7.0 cm

STEEl 1497

350 ml  14.0 cm  8.5 cm

MUG 512

330 ml  9.4 cm  8.5 cm

FOOD 148

3900 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 151

600 ml  7.0 cm  16.5 cm

STEEL 1510

550 ml  16.5 cm  8.0 cm

FOOD 152

0 ml  25.0 cm  0.0 cm

FOOD 157

1400 ml  18.5 cm  5.3 cm

STEEL 1524

600 ml  23.5 cm  8.0 cm

STEEL 1525

550 ml  24.0 cm  7.2 cm

STEEl 1503

350 ml  11.0 cm  8.0 cm

STEEL 1513

500 ml  22.0 cm  7.2 cm

STEEl 1505

1000 ml  26.0 cm  8.0 cm

STEEL 1507

500 ml  23.0 cm  6.2 cm

STEEL 1527

500 ml  22.0 cm  7.2 cm

STEEL 1511

600 ml  22.5 cm  7.2 cm

STEEL 1498

475 ml  17.0 cm  9.0 cm

STEEL 1495

700 ml  24.2 cm  8.0 cm

STEEL 1499

500 ml  25.0 cm  6.5 cm

MUG 518

350 ml  10.5 cm  8.5 cm

FOOD 147

1000 ml  6.0 cm  19.0 cm

STEEL 1496

600 ml  27.0 cm  6.5 cm

STEEL 1494

550 ml  23.0 cm  6.5 cm

STEEL 1189

230 ml  13.8 cm  8.0 cm

MUG 469

300 ml  10.0 cm  8.5 cm

STEEL 1508

450 ml  18.5 cm  6.5 cm

STEEL 1344

500 ml  26.0 cm  7.0 cm

STEEL 1464

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

MUG 532

0 ml  11.0 cm  6.0 cm

STEEL 1459

320 ml  16.3 cm  9.3 cm

STEEL 1460

440 ml  19.0 cm  9.0 cm

STEEL 1461

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

STEEL 1463

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

STEEl 1477

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

FOOD 159

850 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1529

400 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1530

500 ml  22.0 cm  0.0 cm

FOOD 108

0 ml  16.0 cm  0.0 cm

STEEL 1447

770 ml  7.5 cm  15.8 cm

FOOD 107

0 ml  2.2 cm  5.6 cm

MUG 493

350 ml  10.5 cm  8.5 cm

MUG 495

350 ml  10.5 cm  8.5 cm

STEEL 1479

350 ml  20.8 cm  5.7 cm

MUG 490

330 ml  9.5 cm  8.0 cm

STEEL 1350

250 ml  8.5 cm  8.8 cm

STEEL 1446

680 ml  21.5 cm  7.6 cm

FOOD 97

0 ml  26.0 cm  0.0 cm

BLESS

420 ml  10.5 cm  6.0 cm

STEEL 1421

400 ml  17.5 cm  6.5 cm

STEEL 1369

750 ml  23.0 cm  7.3 cm

SUB MATT

350 ml  9.5 cm  8.0 cm

STEEL 1419

350 ml  12.0 cm  9.0 cm

STEEL 1433

500 ml  19.5 cm  6.5 cm

STEEL 1412

500 ml  22.1 cm  6.3 cm

STEEL 1471

300 ml  20.0 cm  6.0 cm

STEEL 1472

450 ml  40.0 cm  6.5 cm

SUB VINTAGE 04

380 ml  7.9 cm  8.8 cm

STEEL 1406

400 ml  7.5 cm  6.5 cm

STEEL 1519

500 ml  18.3 cm  4.4 cm

STEEL 1361

500 ml  16.0 cm  6.0 cm

STEEL 1363

500 ml  22.0 cm  6.0 cm

STEEL 1481

0 ml  11.0 cm  8.5 cm

STEEL 1411

500 ml  25.6 cm  6.5 cm

MUG 487

320 ml  8.1 cm  9.0 cm

STEEL 1360

600 ml  23.0 cm  6.0 cm

MUG 494

300 ml  10.5 cm  8.0 cm

STEEL 1454

400 ml  18.0 cm  9.2 cm

STEEL 1413

500 ml  19.8 cm  6.5 cm

STEEL 1520

750 ml  23.0 cm  7.4 cm

SUB GOLD

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

MUG 523

350 ml  9.5 cm  8.0 cm

STEEL 975

500 ml  22.3 cm  7.0 cm

STEEL 1440

500 ml  19.6 cm  6.5 cm

STEEL 1509

500 ml  23.0 cm  6.2 cm

SUB VINTAGE 02

300 ml  9.5 cm  9.9 cm

STEEL 1359

500 ml  22.0 cm  6.0 cm

STEEL 1397

600 ml  21.2 cm  6.5 cm

STEEL 1420

300 ml  11.0 cm  8.6 cm

STEEL 1320

650 ml  23.0 cm  6.5 cm

STEEL 1482

400 ml  12.5 cm  8.7 cm

STEEL 1319

650 ml  23.0 cm  6.5 cm

STEEL 1398

500 ml  20.0 cm  6.5 cm

MUG 514

0 ml  16.5 cm  8.5 cm

STEEL 737

700 ml  26.5 cm  7.4 cm

MUG 503

250 ml  10.1 cm  7.0 cm

STEEL 1504

500 ml  22.5 cm  6.0 cm

STEEL 1493

500 ml  20.0 cm  6.6 cm

STEEL 1394

470 ml  25.0 cm  6.3 cm

MUG 522

280 ml  8.6 cm  8.2 cm

MUG 509

310 ml  0.0 cm  0.0 cm

MUG 511

310 ml  0.0 cm  0.0 cm

MUG 521

350 ml  9.0 cm  8.0 cm

STEEL 1414

685 ml  25.3 cm  7.1 cm

STEEL 1432

850 ml  25.8 cm  7.0 cm

STEEL 1443

570 ml  15.8 cm  7.5 cm

STEEL 1396

600 ml  16.0 cm  8.5 cm

STEEL 1492

750 ml  25.0 cm  7.3 cm

STEEL 1362

450 ml  18.5 cm  9.0 cm

MUG 520

300 ml  8.4 cm  8.9 cm

STEEL 1427

770 ml  25.0 cm  7.3 cm

FOOD 106

700 ml  16.7 cm  5.1 cm

MUG 510

250 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 98

0 ml  21.0 cm  0.0 cm

FOOD 132

0 ml  11.0 cm  5.0 cm

STEEl 1393

650 ml  25.8 cm  7.1 cm

Food 137

0 ml  6.0 cm  12.0 cm

STEEL 1415

800 ml  25.5 cm  7.3 cm

MUG 508

250 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1474

680 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 119

0 ml  5.4 cm  11.2 cm

STEEL 1444

500 ml  25.5 cm  6.7 cm

MUG 498

380 ml  7.9 cm  8.8 cm

STEEL 1452

1000 ml  24.5 cm  8.5 cm

STEEL 1455

500 ml  22.5 cm  6.7 cm

STEEL 1475

600 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1441

330 ml  12.5 cm  8.0 cm

STEEL 1439

500 ml  22.5 cm  6.3 cm

MUG 451

310 ml  8.5 cm  0.0 cm

STEEL 1343

400 ml  20.5 cm  5.8 cm

MUG 488

320 ml  9.0 cm  8.5 cm

STEEL 1379

350 ml  8.0 cm  8.5 cm

STEEL 1416

650 ml  26.0 cm  6.6 cm

STEEL 1371

500 ml  9.0 cm  8.6 cm

SUB BIDON 077

770 ml  25.0 cm  7.3 cm

STEEL 1478

350 ml  12.2 cm  9.2 cm

STEEL 1370

700 ml  24.5 cm  7.3 cm

MUG 505

310 ml  8.5 cm  0.0 cm

STEEL 1442

660 ml  22.8 cm  6.5 cm

STEEL 1467

550 ml  19.0 cm  7.3 cm

STEEL 1401

500 ml  26.2 cm  7.1 cm

STEEL 1367

650 ml  23.2 cm  6.6 cm

CARAFE 07

1000 ml  28.5 cm  9.5 cm

STEEL 1404

620 ml  20.7 cm  7.2 cm

MUG 506

250 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1380

350 ml  12.4 cm  9.5 cm

STEEL 1522

350 ml  15.5 cm  9.5 cm

STEEL 1521

350 ml  15.5 cm  9.5 cm

STEEL 1468

280 ml  18.3 cm  6.5 cm

FOOD 109

0 ml  22.0 cm  2.5 cm

STEEL 1422

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1399

500 ml  20.8 cm  7.2 cm

FOOD 117

300 ml  5.6 cm  13.1 cm

MUG 489

350 ml  11.3 cm  8.6 cm

MUG 507

250 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1252

800 ml  25.5 cm  7.0 cm

MUG 504

450 ml  11.8 cm  8.0 cm

STEEl 1391

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1336

700 ml  23.6 cm  7.4 cm

FOOD 136

700 ml  8.0 cm  16.5 cm

STEEL 1186

350 ml  15.5 cm  9.5 cm

STEEL 1431

700 ml  22.5 cm  8.0 cm

CUP 218

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1423

550 ml  27.2 cm  6.7 cm

MUG 486

300 ml  9.3 cm  9.3 cm

STEEL 1457

600 ml  23.5 cm  6.5 cm

STEEL 1329

450 ml  9.1 cm  8.4 cm

STEEL 1375

1000 ml  25.0 cm  8.8 cm

FOOD 120

0 ml  10.5 cm  9.6 cm

STEEL 1372

450 ml  18.0 cm  6.8 cm

STEEL 1295

350 ml  15.0 cm  9.0 cm

FOOD 62

1000 ml  6.5 cm  20.0 cm

MUG 485

400 ml  12.3 cm  8.8 cm

STEEL 1417

800 ml  26.2 cm  7.3 cm

STEEL 1418

550 ml  18.8 cm  7.4 cm

FOOD 126

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1405

600 ml  24.3 cm  6.5 cm

FOOD 131

0 ml  22.5 cm  0.0 cm

STEEL 1487

600 ml  24.3 cm  6.5 cm

STEEL 1409

250 ml  10.2 cm  8.5 cm

STEEL 1445

540 ml  19.2 cm  6.8 cm

FOOD 135

700 ml  10.6 cm  18.7 cm

STEEL 1438

740 ml  24.5 cm  7.0 cm

STEEL 1469

500 ml  26.0 cm  7.0 cm

STEEL 1453

450 ml  24.9 cm  6.5 cm

FOOD 103

700 ml  18.5 cm  5.3 cm

STEEL 1473

750 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1340

1000 ml  24.5 cm  9.0 cm

MUG 529

550 ml  24.0 cm  11.0 cm

STEEL 1377

550 ml  24.0 cm  7.0 cm

STEEL 1392

600 ml  21.7 cm  6.3 cm

STEEL 1341

560 ml  25.0 cm  6.8 cm

STEEL 1243

510 ml  25.5 cm  6.7 cm

FOOD 140

1200 ml  5.4 cm  19.0 cm

STEEL 1373

550 ml  24.0 cm  7.2 cm

MUG 482

400 ml  12.0 cm  9.2 cm

STEEL 1523

1000 ml  26.0 cm  10.0 cm

STEEl 1456

550 ml  23.7 cm  7.3 cm

STEEL 1145

470 ml  22.5 cm  6.0 cm

FOOD 84

900 ml  0.0 cm  0.0 cm

MUG 530

250 ml  9.0 cm  9.0 cm

650 ml  14.5 cm  12.0 cm

STEEL 1290

250 ml  10.0 cm  8.0 cm

STEEL 1381

300 ml  10.5 cm  8.0 cm

MUG 531

300 ml  13.0 cm  8.0 cm

FOOD 121

0 ml  18.0 cm  7.2 cm

STEEL 1470

500 ml  23.5 cm  6.0 cm

FOOD 104

900 ml  18.5 cm  6.5 cm

FOOD 105

1000 ml  20.0 cm  6.4 cm

STEEL 1388

500 ml  20.0 cm  7.0 cm

STEEL 1466

0 ml  25.5 cm  7.5 cm

STEEL 1489

260 ml  20.0 cm  6.7 cm

FOOD 138

1400 ml  6.0 cm  19.0 cm

STEEL 1491

700 ml  24.0 cm  7.1 cm

STEEl 1465

0 ml  23.3 cm  7.0 cm

STEEL 1434

470 ml  22.5 cm  6.0 cm

FOOD 85

750 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 110

900 ml  19.0 cm  12.0 cm

STEEL 1386

500 ml  24.5 cm  6.5 cm

FOOD 133

600 ml  16.5 cm  5.5 cm

FOOD 112

800 ml  20.0 cm  6.0 cm

STEEL 1364

390 ml  23.5 cm  6.0 cm

STEEL 1153

500 ml  25.8 cm  7.0 cm

STEEL 1294

850 ml  19.0 cm  13.0 cm

FOOD 142

750 ml  6.0 cm  18.0 cm

FOOD 113

700 ml  17.2 cm  12.7 cm

FOOD 125

100 ml  0.0 cm  6.8 cm

STEEL 1337

428 ml  17.6 cm  9.1 cm

STEEL 1430

450 ml  23.0 cm  6.3 cm

FOOD 86

600 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 139

2400 ml  7.6 cm  18.2 cm

STEEL 1390

750 ml  25.7 cm  7.4 cm

FOOD 87

900 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1402

450 ml  23.7 cm  7.0 cm

STEEL 1387

420 ml  23.5 cm  7.2 cm

STEEL 1292

450 ml  24.5 cm  6.0 cm

FOOD 134

1100 ml  15.0 cm  6.5 cm

STEEL 1403

500 ml  25.8 cm  6.7 cm

STEEL 1408

700 ml  22.3 cm  7.0 cm

STEEL 1339

600 ml  24.0 cm  6.8 cm

FOOD 96

1200 ml  8.0 cm  11.5 cm

STEEL 1374

530 ml  22.5 cm  7.3 cm

STEEL 1378

520 ml  26.0 cm  7.4 cm

STEEL 1488

350 ml  19.2 cm  7.0 cm

STEEL 1152

450 ml  23.0 cm  6.0 cm

FOOD 145

1500 ml  6.0 cm  24.0 cm

STEEL 1368

450 ml  20.2 cm  7.7 cm

STEEL 1425

500 ml  24.8 cm  6.4 cm

STEEL 1321

500 ml  22.5 cm  7.4 cm

STEEL 1298

500 ml  25.8 cm  6.7 cm

STEEL 1476

300 ml  19.0 cm  6.5 cm

STEEL 1365

490 ml  23.4 cm  7.2 cm

STEEL 1458

500 ml  6.8 cm  6.8 cm

STEEL 1450

400 ml  21.0 cm  6.8 cm

STEEL 1190

440 ml  22.0 cm  7.0 cm

STEEL 1424

550 ml  25.0 cm  6.8 cm

STEEL 1220

0 ml  23.3 cm  6.3 cm

STEEL 1437

350 ml  12.0 cm  8.5 cm

STEEL 1436

500 ml  26.3 cm  7.0 cm

STEEL 1385

500 ml  24.0 cm  6.5 cm

STEEL 1389

500 ml  26.3 cm  7.0 cm

FOOD 141

1500 ml  6.5 cm  18.0 cm

STEEL 1382

300 ml  10.5 cm  8.0 cm

STEEL 1383

500 ml  12.4 cm  8.5 cm

STEEL 1410

450 ml  18.0 cm  7.5 cm

STEEL 1435

650 ml  27.2 cm  7.2 cm

STEEL 1490

750 ml  0.0 cm  8.1 cm

STEEL 1366

0 ml  22.5 cm  6.4 cm

FOOD 144

600 ml  12.0 cm  10.5 cm

FOOD 114

700 ml  15.0 cm  10.0 cm

STEEL 1384

500 ml  24.0 cm  6.5 cm

CARAFE 015

0 ml  36.0 cm  9.0 cm

FOOD 115

1300 ml  22.5 cm  9.0 cm

FOOD 124

1000 ml  23.5 cm  11.0 cm

260 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 143

700 ml  16.5 cm  10.0 cm

STEEL 1400

500 ml  24.3 cm  7.2 cm