• Kokia valdzia - tokia mada
  • ICON GREEN
  • TAG GREEN

STEEL 1290

250 ml  10.0 cm  8.0 cm

FOOD 86

600 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 87

900 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 94

600 ml  16.4 cm  11.5 cm

STEEL 1381

300 ml  10.5 cm  8.0 cm

STEEL 1382

300 ml  10.5 cm  8.0 cm

STEEL 1384

500 ml  24.0 cm  6.5 cm

STEEL 1387

420 ml  23.5 cm  7.2 cm

STEEL 1450

400 ml  21.0 cm  6.8 cm

STEEL 1452

1000 ml  24.5 cm  8.5 cm

CARAFE 07

1000 ml  28.5 cm  9.5 cm

STEEL 1454

400 ml  18.0 cm  9.2 cm

STEEL 1292

450 ml  24.5 cm  6.0 cm

STEEL 1453

450 ml  24.9 cm  6.5 cm

STEEL 1295

350 ml  15.0 cm  9.0 cm

FOOD 85

750 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1455

500 ml  22.5 cm  6.7 cm

CUP 218

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 84

900 ml  0.0 cm  0.0 cm

MUG 503

250 ml  10.1 cm  7.0 cm

STEEL 1440

500 ml  19.6 cm  6.5 cm

STEEl 1456

550 ml  23.7 cm  7.3 cm

STEEL 1457

600 ml  23.5 cm  6.5 cm

STEEL 975

500 ml  22.3 cm  7.0 cm

STEEL 1189

230 ml  13.8 cm  8.0 cm

SUB BIDON 02

770 ml  25.0 cm  7.3 cm

STEEL 1367

650 ml  23.2 cm  6.6 cm

STEEL 1366

0 ml  22.5 cm  6.4 cm

STEEL 1368

450 ml  20.2 cm  7.7 cm

STEEL 1319

650 ml  23.0 cm  6.5 cm

STEEL 1320

650 ml  23.0 cm  6.5 cm

STEEL 1336

700 ml  23.6 cm  7.4 cm

STEEL 1337

428 ml  17.6 cm  9.1 cm

STEEL 1339

600 ml  24.0 cm  6.8 cm

STEEL 1340

1000 ml  24.5 cm  9.0 cm

STEEL 1341

560 ml  25.0 cm  6.8 cm

STEEL 1343

400 ml  20.5 cm  5.8 cm

STEEL 1344

500 ml  26.0 cm  7.0 cm

MUG 482

400 ml  12.0 cm  9.2 cm

STEEL 1359

500 ml  22.0 cm  6.0 cm

STEEL 1360

600 ml  23.0 cm  6.0 cm

STEEL 1361

500 ml  16.0 cm  6.0 cm

FOOD 62

1000 ml  6.5 cm  20.0 cm

FOOD 96

1200 ml  8.0 cm  11.5 cm

STEEL 1362

450 ml  18.5 cm  9.0 cm

STEEL 1363

500 ml  22.0 cm  6.0 cm

BLESS

420 ml  10.5 cm  6.0 cm

FOOD 97

0 ml  26.0 cm  0.0 cm

STEEL 1364

390 ml  23.5 cm  6.0 cm

FOOD 98

0 ml  21.0 cm  0.0 cm

STEEL 1369

750 ml  23.0 cm  7.3 cm

STEEL 1370

700 ml  24.5 cm  7.3 cm

FOOD 103

700 ml  18.5 cm  5.3 cm

FOOD 104

900 ml  18.5 cm  6.5 cm

FOOD 105

1000 ml  20.0 cm  6.4 cm

STEEL 1371

500 ml  9.0 cm  8.6 cm

MUG 485

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1372

450 ml  18.0 cm  6.8 cm

STEEL 1373

550 ml  24.0 cm  7.2 cm

STEEL 1374

530 ml  22.5 cm  7.3 cm

STEEL 1375

1000 ml  25.0 cm  8.8 cm

STEEL 1377

550 ml  24.0 cm  7.0 cm

STEEL 1378

520 ml  26.0 cm  7.4 cm

FOOD 108

0 ml  16.0 cm  0.0 cm

FOOD 109

0 ml  22.0 cm  2.5 cm

FOOD 112

800 ml  20.0 cm  6.0 cm

FOOD 113

500 ml  17.2 cm  12.7 cm

MUG 487

320 ml  8.1 cm  9.0 cm

STEEL 1379

350 ml  8.0 cm  8.5 cm

STEEL 1380

350 ml  12.4 cm  9.5 cm

STEEL 1383

500 ml  12.4 cm  8.5 cm

STEEL 1385

500 ml  24.0 cm  6.5 cm

STEEL 1386

500 ml  24.5 cm  6.5 cm

STEEL 1388

500 ml  20.0 cm  7.0 cm

STEEL 1389

500 ml  26.3 cm  7.0 cm

STEEL 1390

750 ml  25.7 cm  7.4 cm

STEEl 1391

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1392

600 ml  21.7 cm  6.3 cm

STEEL 1394

470 ml  25.0 cm  6.3 cm

STEEL 1395

500 ml  22.5 cm  6.3 cm

STEEL 1396

600 ml  16.0 cm  8.5 cm

STEEL 1397

600 ml  21.2 cm  6.5 cm

STEEL 1398

500 ml  20.0 cm  6.5 cm

STEEL 1399

500 ml  20.8 cm  7.2 cm

MUG 489

350 ml  11.3 cm  8.6 cm

SUB VINTAGE 02

300 ml  9.5 cm  9.9 cm

FOOD 117

300 ml  5.6 cm  13.1 cm

FOOD 119

0 ml  5.4 cm  11.2 cm

FOOD 120

0 ml  10.5 cm  9.6 cm

FOOD 121

0 ml  18.0 cm  7.2 cm

STEEL 1419

350 ml  12.0 cm  9.0 cm

STEEL 1420

300 ml  11.0 cm  8.6 cm

STEEL 1421

400 ml  17.5 cm  6.5 cm

STEEL 1422

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1423

550 ml  27.2 cm  6.7 cm

STEEL 1424

550 ml  25.0 cm  6.8 cm

STEEL 1425

500 ml  24.8 cm  6.4 cm

SUB GOLD

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 123

1400 ml  18.7 cm  12.1 cm

FOOD 124

1000 ml  23.5 cm  11.0 cm

STEEL 1430

450 ml  23.0 cm  6.3 cm

STEEL 1431

700 ml  22.5 cm  8.0 cm

STEEL 1432

850 ml  25.8 cm  7.0 cm

STEEL 1433

500 ml  19.5 cm  6.5 cm

STEEL 1434

470 ml  22.5 cm  6.0 cm

STEEL 1435

650 ml  27.2 cm  7.2 cm

STEEL 1436

500 ml  26.3 cm  7.0 cm

STEEL 1437

350 ml  12.0 cm  8.5 cm

STEEL 1438

740 ml  24.5 cm  7.0 cm

STEEL 1439

500 ml  22.5 cm  6.3 cm

MUG 498

380 ml  7.9 cm  8.8 cm

FOOD 128

800 ml  188.0 cm  12.5 cm

STEEL 1448

350 ml  11.5 cm  9.5 cm

FOOD 129

750 ml  12.9 cm  18.9 cm

FOOD 130

550 ml  4.7 cm  14.0 cm

STEEL 1459

320 ml  16.3 cm  9.3 cm

STEEL 1460

440 ml  19.0 cm  9.0 cm

STEEL 1461

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

STEEl 1465

0 ml  23.3 cm  7.0 cm

CARAFE 015

0 ml  36.0 cm  9.0 cm

STEEL 1463

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

STEEL 1464

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

STEEL 1466

0 ml  25.5 cm  7.5 cm

STEEL 1447

770 ml  7.5 cm  15.8 cm

FOOD 107

0 ml  2.2 cm  5.6 cm

MUG 493

350 ml  10.5 cm  8.5 cm

MUG 495

350 ml  10.5 cm  8.5 cm

STEEL 1350

250 ml  8.5 cm  8.8 cm

MUG 490

330 ml  9.5 cm  8.0 cm

STEEL 1446

680 ml  21.5 cm  7.6 cm

STEEL 1412

500 ml  22.1 cm  6.3 cm

STEEL 1406

400 ml  7.5 cm  6.5 cm

STEEL 1411

500 ml  25.6 cm  6.5 cm

MUG 494

300 ml  10.5 cm  8.0 cm

STEEL 1413

500 ml  19.8 cm  6.5 cm

STEEL 737

700 ml  26.5 cm  7.4 cm

STEEL 1444

500 ml  25.5 cm  6.7 cm

STEEL 1442

660 ml  22.8 cm  6.5 cm

STEEL 1443

570 ml  15.8 cm  7.5 cm

STEEL 1427

770 ml  25.0 cm  7.3 cm

STEEL 1414

685 ml  25.3 cm  7.1 cm

STEEL 1415

800 ml  25.5 cm  7.3 cm

FOOD 106

700 ml  16.7 cm  5.1 cm

STEEl 1393

650 ml  25.8 cm  7.1 cm

STEEL 1441

330 ml  12.5 cm  8.0 cm

STEEL 1416

650 ml  26.0 cm  6.6 cm

STEEL 1401

500 ml  26.2 cm  7.1 cm

MUG 488

320 ml  9.0 cm  8.5 cm

STEEL 1404

620 ml  20.7 cm  7.2 cm

STEEL 1252

800 ml  25.5 cm  7.0 cm

STEEL 1186

350 ml  15.5 cm  9.5 cm

FOOD 126

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1329

450 ml  9.1 cm  8.4 cm

MUG 486

300 ml  9.3 cm  9.3 cm

STEEL 1417

800 ml  26.2 cm  7.3 cm

STEEL 1418

550 ml  18.8 cm  7.4 cm

STEEL 1243

510 ml  25.5 cm  6.7 cm

STEEL 1445

540 ml  19.2 cm  6.8 cm

FOOD 131

0 ml  22.5 cm  0.0 cm

STEEL 1405

600 ml  24.3 cm  6.5 cm

STEEL 1409

250 ml  10.2 cm  8.5 cm

FOOD 125

100 ml  0.0 cm  6.8 cm

FOOD 110

900 ml  19.0 cm  12.0 cm

STEEL 1402

450 ml  23.7 cm  7.0 cm

STEEL 1403

500 ml  25.8 cm  6.7 cm

STEEL 1294

850 ml  19.0 cm  13.0 cm

STEEL 1145

470 ml  22.5 cm  6.0 cm

STEEL 1408

700 ml  22.3 cm  7.0 cm

STEEL 1153

500 ml  25.8 cm  7.0 cm

STEEL 1321

500 ml  22.5 cm  7.4 cm

STEEL 1298

500 ml  25.8 cm  6.7 cm

STEEL 1365

490 ml  23.4 cm  7.2 cm

STEEL 1220

0 ml  23.3 cm  6.3 cm

STEEL 1190

440 ml  22.0 cm  7.0 cm

STEEL 1410

450 ml  18.0 cm  7.5 cm

STEEL 1458

500 ml  6.8 cm  6.8 cm

FOOD 114

700 ml  15.0 cm  10.0 cm

FOOD 115

1300 ml  22.5 cm  9.0 cm

STEEL 1152

450 ml  23.0 cm  6.0 cm

STEEL 1400

500 ml  24.3 cm  7.2 cm