• Kokia valdzia - tokia mada
  • ICON GREEN
  • TAG GREEN

STEEL 1500

480 ml  22.5 cm  6.5 cm

STEEL 1506

335 ml  17.6 cm  8.7 cm

STEEl 1497

350 ml  14.0 cm  8.5 cm

STEEL 1515

300 ml  12.8 cm  9.0 cm

STEEl 1503

350 ml  11.0 cm  8.0 cm

STEEL 866

400 ml  23.0 cm  6.8 cm

STEEL 1518

420 ml  21.0 cm  6.5 cm

STEEL 1514

650 ml  24.7 cm  7.5 cm

STEEL 1189

230 ml  13.8 cm  8.0 cm

STEEL 1459

320 ml  16.3 cm  9.3 cm

STEEL 1460

440 ml  19.0 cm  9.0 cm

STEEL 1532

450 ml  16.0 cm  8.4 cm

STEEL 1540

300 ml  10.6 cm  8.5 cm

STEEL 333

450 ml  16.0 cm  8.5 cm

STEEL 834

500 ml  18.0 cm  9.3 cm

STEEL 057

455 ml  18.0 cm  8.0 cm

STEEL 288

400 ml  18.1 cm  8.0 cm

STEEL 010

330 ml  17.5 cm  8.0 cm

STEEL 1350

250 ml  8.5 cm  8.8 cm

STEEL 373

450 ml  17.0 cm  8.0 cm

STEEL 003

400 ml  0.0 cm  8.6 cm

STEEL 005

400 ml  17.3 cm  8.4 cm

STEEL 838

540 ml  19.5 cm  8.4 cm

STEEL 837

540 ml  19.5 cm  8.4 cm

STEEL 528

400 ml  17.0 cm  8.0 cm

STEEL 475

400 ml  17.3 cm  8.6 cm

STEEL 026

400 ml  18.8 cm  8.2 cm

STEEL 008

400 ml  17.7 cm  8.2 cm

STEEL 809

450 ml  23.1 cm  7.8 cm

STEEL 1012

360 ml  11.5 cm  8.5 cm

STEEL 068

300 ml  12.0 cm  8.5 cm

STEEL 039

450 ml  17.3 cm  8.0 cm

STEEL 486

400 ml  17.0 cm  8.0 cm

STEEL 013

400 ml  17.0 cm  8.1 cm

STEEL 065

350 ml  16.5 cm  7.0 cm

STEEL 1420

300 ml  11.0 cm  8.6 cm

STEEL 771

400 ml  17.3 cm  8.4 cm

Steel 543

400 ml  18.2 cm  7.6 cm

STEEL 007

400 ml  17.0 cm  8.0 cm

STEEL 649

310 ml  16.7 cm  7.2 cm

STEEL 041

430 ml  17.2 cm  8.5 cm

STEEL 744

330 ml  16.5 cm  7.0 cm

STEEL 798

330 ml  17.0 cm  8.0 cm

STEEL 030

420 ml  18.2 cm  8.0 cm

STEEL 1105

400 ml  15.0 cm  9.5 cm

STEEL 028

390 ml  15.6 cm  8.5 cm

STEEL 037

400 ml  19.5 cm  8.0 cm

STEEL 1209

250 ml  13.6 cm  6.8 cm

STEEL 082

280 ml  14.5 cm  7.3 cm

STEEL 814

450 ml  20.5 cm  7.8 cm

STEEL 1104

310 ml  14.4 cm  7.3 cm

STEEL 454

470 ml  17.6 cm  8.3 cm

STEEL 891

450 ml  18.5 cm  8.0 cm

STEEL 423

400 ml  13.3 cm  9.0 cm

STEEL 046

380 ml  13.5 cm  8.7 cm

STEEL 449

400 ml  17.3 cm  8.0 cm

STEEL 083

350 ml  15.8 cm  7.0 cm

MUG 229

320 ml  12.8 cm  9.4 cm

STEEL 458

500 ml  18.5 cm  8.5 cm

STEEL 948

300 ml  16.4 cm  7.0 cm

STEEL 734

280 ml  14.5 cm  7.0 cm

STEEL 816

290 ml  14.0 cm  7.0 cm

STEEL 604

320 ml  12.3 cm  8.5 cm

STEEL 950

250 ml  14.5 cm  7.4 cm

STEEL 202

450 ml  16.7 cm  8.1 cm

STEEL 1282

325 ml  13.3 cm  8.3 cm

STEEL 693

250 ml  14.5 cm  7.5 cm

STEEL 058

450 ml  180.0 cm  8.1 cm

MUG 244

400 ml  15.0 cm  9.0 cm

MUG 165

320 ml  11.5 cm  9.4 cm

STEEL 793

300 ml  14.4 cm  7.3 cm

STEEL 730

340 ml  15.0 cm  10.0 cm

STEEL 1441

330 ml  12.5 cm  8.0 cm

STEEL 895

520 ml  19.0 cm  8.4 cm

MUG 198

200 ml  12.0 cm  8.6 cm

STEEL 896

520 ml  18.4 cm  7.2 cm

STEEL 220

280 ml  16.0 cm  7.0 cm

STEEL 892

510 ml  22.1 cm  7.5 cm

STEEL 647

300 ml  16.5 cm  7.0 cm

STEEL 460

500 ml  18.4 cm  8.3 cm

STEEL 113

450 ml  17.5 cm  6.2 cm

STEEL 1052

330 ml  15.8 cm  8.7 cm

STEEL 487

450 ml  18.0 cm  8.0 cm

STEEL 1235

450 ml  20.7 cm  8.0 cm

STEEL 1102

250 ml  14.5 cm  7.5 cm

STEEL 426

380 ml  18.2 cm  8.2 cm

STEEL 038

350 ml  17.0 cm  8.0 cm

MUG 285

280 ml  12.2 cm  8.6 cm

STEEL 515

390 ml  17.7 cm  7.3 cm

STEEL 952

350 ml  18.0 cm  7.6 cm

STEEL 810

350 ml  18.0 cm  7.6 cm

STEEL 953

350 ml  18.0 cm  7.6 cm

STEEL 856

400 ml  20.0 cm  7.0 cm

STEEL 359

400 ml  21.5 cm  7.1 cm

STEEL 686

450 ml  20.5 cm  8.1 cm

STEEL 696

420 ml  15.4 cm  8.8 cm

STEEL 097

400 ml  14.5 cm  8.5 cm

STEEL 836

450 ml  18.0 cm  8.1 cm

STEEL 692

380 ml  17.5 cm  13.0 cm

STEEL 689

380 ml  17.5 cm  8.3 cm

STEEL 1095

330 ml  23.0 cm  5.7 cm

STEEL 616

300 ml  16.3 cm  7.0 cm

STEEL 144

450 ml  16.0 cm  9.0 cm

STEEL 96

260 ml  15.0 cm  7.3 cm

STEEL 1094

350 ml  12.0 cm  8.3 cm

STEEL 427

380 ml  17.5 cm  8.3 cm

STEEL 106

400 ml  15.0 cm  8.6 cm

STEEL 907

360 ml  12.4 cm  8.9 cm

MUG 171

400 ml  12.0 cm  9.0 cm

STEEL 364

400 ml  17.3 cm  7.8 cm

STEEL 469

330 ml  15.8 cm  7.0 cm

STEEL 1242

510 ml  15.1 cm  8.7 cm

STEEL 721

460 ml  19.7 cm  8.1 cm

STEEL 804

225 ml  17.7 cm  7.3 cm

STEEL 320

390 ml  18.5 cm  7.5 cm

MUG 312

300 ml  14.8 cm  9.0 cm

STEEL 765

350 ml  18.5 cm  7.2 cm

STEEL 403

380 ml  14.7 cm  8.5 cm

STEEL 951

350 ml  20.0 cm  7.6 cm

STEEL 620

200 ml  10.0 cm  7.0 cm

STEEL 1533

360 ml  13.5 cm  9.0 cm

STEEL 1262

350 ml  22.5 cm  5.7 cm

STEEL 292

400 ml  17.5 cm  8.0 cm

MUG 311

350 ml  12.5 cm  9.0 cm

STEEL 053

400 ml  11.9 cm  8.5 cm

STEEL 1295

350 ml  15.0 cm  9.0 cm

Steel 748

380 ml  18.5 cm  6.7 cm

STEEL 906

360 ml  14.0 cm  8.0 cm

STEEL 829

390 ml  19.8 cm  7.5 cm

STEEL 722

400 ml  20.0 cm  7.0 cm

STEEL 690

300 ml  14.0 cm  8.3 cm

STEEL 525

400 ml  21.6 cm  8.1 cm

STEEL 441

400 ml  19.5 cm  7.0 cm

STEEL 1194

380 ml  19.5 cm  7.0 cm

STEEL 489

400 ml  17.5 cm  7.5 cm

STEEL 399

275 ml  13.5 cm  9.0 cm

STEEL 497

400 ml  18.0 cm  8.0 cm

STEEL 945

400 ml  19.0 cm  8.0 cm

STEEL 321

400 ml  19.5 cm  7.0 cm

STEEL 1034

600 ml  19.8 cm  9.4 cm

STEEL 1013

270 ml  14.8 cm  9.0 cm

STEEL 524

480 ml  22.2 cm  8.3 cm

STEEL 357

0 ml  13.6 cm  7.2 cm

STEEL 619

200 ml  10.0 cm  7.0 cm

STEEL 633

475 ml  15.0 cm  8.8 cm

STEEL 521

350 ml  13.5 cm  9.0 cm

STEEL 395

350 ml  11.0 cm  9.0 cm

STEEL 397

330 ml  13.5 cm  8.5 cm

STEEL 665

300 ml  14.0 cm  8.3 cm

STEEL 994

450 ml  21.2 cm  8.5 cm

STEEL 465

380 ml  15.3 cm  8.5 cm

STEEL 172

500 ml  19.0 cm  8.0 cm

STEEL 684

450 ml  20.0 cm  8.0 cm

STEEL 447

400 ml  20.0 cm  7.7 cm

STEEL 1409

250 ml  10.2 cm  8.5 cm

STEEL 746

400 ml  19.0 cm  6.3 cm

STEEL 430

360 ml  14.0 cm  6.2 cm

STEEL 572

500 ml  26.0 cm  7.0 cm

STEEL 905

360 ml  12.3 cm  8.9 cm

STEEL 402

300 ml  15.5 cm  7.5 cm

STEEL 398

400 ml  15.5 cm  8.0 cm

STEEL 1183

250 ml  11.7 cm  8.9 cm

STEEL 490

450 ml  16.0 cm  8.5 cm

STEEL 972

500 ml  18.5 cm  7.0 cm

STEEL 322

400 ml  19.5 cm  6.3 cm

STEEL 181

380 ml  18.5 cm  6.7 cm

STEEL 1014

270 ml  14.8 cm  9.0 cm

STEEL 997

200 ml  15.5 cm  6.0 cm

STEEL 612

480 ml  21.6 cm  8.0 cm

STEEL 1045

400 ml  19.0 cm  6.5 cm

Steel 745

380 ml  20.2 cm  7.0 cm

STEEL 1092

380 ml  13.4 cm  8.7 cm

STEEL 201

350 ml  21.0 cm  6.5 cm

STEEL 1009

350 ml  21.0 cm  6.5 cm

STEEL 149

400 ml  16.5 cm  8.5 cm

STEEL 704

250 ml  14.2 cm  9.0 cm

STEEL 811

350 ml  20.0 cm  7.5 cm

STEEL 812

320 ml  19.2 cm  7.2 cm

STEEL 979

320 ml  18.8 cm  7.5 cm

STEEL 908

350 ml  11.2 cm  8.8 cm

STEEL 867

330 ml  14.7 cm  8.1 cm

STEEL 1211

380 ml  11.5 cm  7.7 cm

STEEL 938

250 ml  15.0 cm  7.0 cm

STEEL 1265

350 ml  10.8 cm  9.4 cm

STEEL 971

400 ml  17.5 cm  8.0 cm

STEEL 1240

400 ml  11.2 cm  8.8 cm

STEEL 198

380 ml  12.4 cm  8.5 cm

STEEL 366

350 ml  13.5 cm  8.7 cm

STEEL 1449

350 ml  16.0 cm  7.5 cm

STEEL 162

400 ml  19.8 cm  8.2 cm

STEEL 1263

350 ml  17.5 cm  7.7 cm

STEEL 687

270 ml  19.5 cm  7.2 cm

STEEL 1087

350 ml  18.0 cm  7.8 cm

STEEL 691

350 ml  19.5 cm  7.2 cm

STEEL 1284

300 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1093

500 ml  17.5 cm  8.0 cm

STEEL 857

500 ml  24.0 cm  7.1 cm

STEEL 076

450 ml  22.0 cm  8.3 cm

STEEL 99

380 ml  20.3 cm  8.1 cm

STEEL 376

350 ml  21.7 cm  7.4 cm

STEEL 422

450 ml  21.6 cm  7.0 cm

STEEL 063

400 ml  20.0 cm  7.5 cm

STEEL 536

400 ml  20.0 cm  8.5 cm

STEEL 955

450 ml  17.0 cm  8.2 cm

STEEL 1241

400 ml  11.2 cm  8.8 cm

STEEL 161

500 ml  22.0 cm  8.5 cm

STEEL 182

380 ml  20.5 cm  7.0 cm

STEEL 863

200 ml  12.7 cm  8.4 cm

STEEL 1290

250 ml  10.0 cm  8.0 cm

STEEL 999

300 ml  20.0 cm  12.0 cm

STEEL 1381

300 ml  10.5 cm  8.0 cm

STEEL 200

500 ml  18.5 cm  8.4 cm

STEEL 808

550 ml  24.8 cm  7.6 cm

STEEL 1261

240 ml  25.0 cm  4.5 cm

STEEL 1264

450 ml  21.5 cm  6.6 cm

STEEL 773

535 ml  24.0 cm  8.7 cm

STEEL 157

440 ml  23.5 cm  6.5 cm

STEEL 638

400 ml  17.0 cm  8.0 cm

STEEL 021

500 ml  20.3 cm  6.3 cm

STEEL 442

450 ml  21.7 cm  6.7 cm

STEEL 1176

380 ml  16.0 cm  9.0 cm

STEEL 1088

420 ml  22.4 cm  6.6 cm

STEEL 203

300 ml  15.5 cm  7.0 cm

STEEL 331

350 ml  14.0 cm  8.7 cm

STEEL 750

227 ml  10.2 cm  8.5 cm

STEEL 852

440 ml  21.0 cm  8.0 cm

STEEL 433

450 ml  20.5 cm  8.2 cm

STEEL 935

400 ml  18.5 cm  7.5 cm

STEEL 1210

400 ml  17.6 cm  7.8 cm

STEEL 1337

428 ml  17.6 cm  9.1 cm

STEEL 1236

400 ml  18.0 cm  8.0 cm

STEEL 501

450 ml  22.0 cm  8.5 cm

STEEL 1334

300 ml  16.5 cm  7.6 cm

STEEL 624

460 ml  23.2 cm  7.0 cm

STEEL 1212

550 ml  25.8 cm  6.6 cm

STEEL 240

300 ml  14.8 cm  6.5 cm

STEEL 800

550 ml  24.5 cm  7.0 cm

STEEL 853

450 ml  23.5 cm  7.3 cm

STEEL 641

350 ml  16.0 cm  7.8 cm

STEEL 640

380 ml  19.0 cm  7.5 cm

STEEL 219

350 ml  18.0 cm  7.7 cm

STEEL 406

470 ml  19.8 cm  8.0 cm

STEEL 859

470 ml  19.0 cm  8.9 cm

STEEL 1237

250 ml  10.5 cm  8.0 cm

STEEL 155

430 ml  15.0 cm  8.2 cm

STEEL 163

350 ml  14.6 cm  8.8 cm

STEEL 247

300 ml  13.2 cm  6.8 cm

STEEL 261

280 ml  13.7 cm  7.3 cm

STEEL 1260

400 ml  13.5 cm  9.5 cm

STEEL 805

300 ml  19.5 cm  7.5 cm

STEEL 405

470 ml  15.4 cm  8.8 cm

STEEL 719

450 ml  22.5 cm  6.5 cm

STEEL 358

280 ml  13.4 cm  9.7 cm

STEEL 749

225 ml  17.2 cm  7.0 cm

STEEL 880

350 ml  11.3 cm  8.4 cm

STEEL 806

450 ml  25.5 cm  6.5 cm

STEEL 074

380 ml  22.6 cm  7.5 cm

STEEL 432

400 ml  20.5 cm  8.2 cm

STEEL 1214

500 ml  18.0 cm  8.9 cm

STEEL 683

430 ml  22.0 cm  8.0 cm

STEEL 1060

370 ml  18.0 cm  8.2 cm

STEEL 710

450 ml  21.0 cm  7.5 cm

STEEL 326

410 ml  15.0 cm  8.9 cm

STEEL 802

360 ml  14.0 cm  9.2 cm

STEEL 801

350 ml  19.0 cm  6.9 cm

STEEL 213

300 ml  20.0 cm  7.5 cm

STEEL 1476

300 ml  19.0 cm  6.5 cm

STEEL 1450

400 ml  21.0 cm  6.8 cm

STEEL 527

400 ml  22.2 cm  8.2 cm

STEEL 1190

440 ml  22.0 cm  7.0 cm

STEEL 049

500 ml  18.5 cm  8.0 cm

STEEL 1424

550 ml  25.0 cm  6.8 cm

STEEL 597

400 ml  20.0 cm  6.5 cm

STEEL 248

350 ml  13.4 cm  9.0 cm

STEEL 1255

360 ml  16.5 cm  7.2 cm

STEEL 1437

350 ml  12.0 cm  8.5 cm

STEEL 1044

300 ml  10.5 cm  11.0 cm

STEEL 1536

300 ml  11.4 cm  8.6 cm

STEEL 339

450 ml  17.4 cm  8.5 cm

STEEL 368

450 ml  20.7 cm  7.0 cm

STEEL 1285

360 ml  16.4 cm  8.8 cm

STEEL 223

350 ml  17.8 cm  7.7 cm

STEEL 250

500 ml  20.0 cm  8.0 cm

STEEL 1063

420 ml  11.4 cm  9.9 cm

STEEL 1382

300 ml  10.5 cm  8.0 cm

STEEL 1065

360 ml  13.3 cm  8.1 cm

STEEL 1383

500 ml  12.4 cm  8.5 cm

STEEL 571

500 ml  17.4 cm  8.5 cm

STEEL 1126

400 ml  17.7 cm  8.0 cm

STEEL 1410

450 ml  18.0 cm  7.5 cm

STEEL 1041

450 ml  17.3 cm  8.3 cm

STEEL 1039

300 ml  14.5 cm  7.7 cm

STEEL 1082

270 ml  11.7 cm  7.2 cm

STEEL 1017

430 ml  20.7 cm  69.0 cm

STEEL 930

300 ml  19.2 cm  6.3 cm

STEEL 1038

180 ml  10.0 cm  7.2 cm

STEEL 1021

200 ml  12.5 cm  7.5 cm

STEEL 1079

220 ml  12.2 cm  7.5 cm

STEEL 1125

420 ml  20.8 cm  6.8 cm

STEEL 933

480 ml  9.4 cm  8.9 cm

STEEL 1040

350 ml  19.8 cm  6.5 cm

STEEL 262

500 ml  20.0 cm  7.1 cm

STEEL 578

500 ml  21.0 cm  8.6 cm

STEEL 580

500 ml  17.5 cm  7.9 cm

STEEL 1256

200 ml  12.8 cm  6.8 cm

STEEL 350

0 ml  19.3 cm  8.5 cm

STEEL 1081

450 ml  21.7 cm  7.0 cm

STEEL 1113

350 ml  15.6 cm  7.4 cm